no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بررسی نقش گروه های فرهنگی سیاسی در عراق | سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
بررسی نقش گروه های فرهنگی سیاسی در عراق
pdf
سپتامبر 9, 2016

بررسی نقش گروه های فرهنگی سیاسی در عراق


بیان مسئله:
عراق جامعه ای با اکثریت مسلمان )در حدود ۹۷درصد( است که در این میان شیعیان با حدود ۶۵
درصد اکثریت و سنی ها با حدود ۳۵درصد مابقی آن را تشکیل می دهند. ۳درصد دیگر این جامعه
را نیز مسیحیان و یهودیان، تشکیل می دهند. در عراق ما شاهد فعالیت احزاب و گروه هایی هستیم
که با توجه به بافت جمعیتی عراق و حضور اکثریت مسلمان در این کشور همواره شاهد تاثیرات
جدی مسلمانان در مسائل سیاسی و تحولات داخلی عراق و سیاست خارجی این کشور بوده ایم.
در عراق بخصوص بعد از سال ،۱۹۲۰تشکلات و احزاب فراوانی بوجود آمده اند که می توان این
احزاب را به دو گروه کلی احزاب اسلامی و احزاب غیر اسلامی تقسیم نمود.
از احزاب غیر اسلامی مهم در این کشور می توان به احزاب »الوفد« و »الاستقلال« اشاره نمود.
حزب الوفد رابطه آشکاری با استعمار داشت و حزب الاستقلال، هویت ملی
مذهبی داشت. از
احزاب غیر اسلامی مهم می توان به احزاب کمونیست این کشور اشاره نمود که به دو گروه تقسیم
شد. یکی به رهبری )عزیز محمد( و دیگری به رهبری )عزیز الحجاج( بود. )
حکیم،(۱۳۸۱،۳۴۳
با توجه به موضوع پژوهش ما و بررسی گروه های فرهنگی سیاسی در عراق بخصوص از سال
۲۰۰۳به این سو و نقش آنها در ایجاد ارتباطی سازنده و یا مخرب بین دو کشور عراق و جمهوری
اسلامی ایران، می توان این گروه ها و جریانات سیاسی
فرهنگی را به دو دسته کلی تقسیم نموددرباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *