no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های فرهنگ - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

برچسب : فرهنگ
DOC
لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد

لزوم و راهکارهای ارتقاء کیفیت فعالیت های فرهنگی در مساجد


چکیده مسجد اصلی ترین نهاد فرهنگی نظام اسلامی است، دین مقدس اسلام برای این نهاد عبادی، کارکردهای مختلفی منظور داشته است. مسجد در هر منطقه و محل، مأمن و مایه خیر و برکت بوده و کانون و محور پیوند مردم یک محله برای همکاری و یاری با یکدیگر در تأمین نیازهای مادی و معنوی و فردی و اجتماعی است. احیاء مساجد، احیاء اسلام و عزت مسلمانان و حاکمیت اسلامی است. با این توصیف می توان مهم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2016   بازدید : 1962   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1797   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر

تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر


چکیده: امروزه کتاب مهمترین کالای فرهنگی جوامع محسوب میشود. کتابهای خوب مرزهای جغرافیایی را در مینوردند و بر انسانها فراتر از دین و ملیت تأثیر میگذارند به همین دلیل چاپ و نشر کتاب همواره در کانون توجه مدیران فرهنگـی هر کشوری است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. کتاب و مقالات میتوانند به رشد شعور اجتماع و بهبود سطح سواد مردم کمک شایانی نماید. به خصوص در دنیای امروز که نفوذ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1715   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور


• ضوابط و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند باید ترتیب آثار داده شــود.( – ۱۳۶۳/۱۲/۶صحیفه نور، ج ،۱۹ )۱۷۱ ص • فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.(-۱۳۵۶/۱۰/۲۷ صحیفه نور، ج ،۳ص)۳۰۶ • فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است.( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷ • اگر انحرافی در فرهنگ یک کشــور پیدا شود ... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبــه میکند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2643   نویسنده : farhangoandisheh