no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های سایت فرهنگ و اندیشه - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

برچسب : سایت فرهنگ و اندیشه
PDF
الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر
70,000 ریال

الزامات طراحی سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر


پیشگفتار مولف در سنت علمی معموال" عدم شناخت کافی پدیدهها به اتخاذ شیوههای افراطی در تحلیل آنها میانجامد. افزایش شناخت بشر درباره بسیاری از پدیدههای اجتماعی از جمله فرهنگ، باعث تعدیل نگاه و رویکردهای مربوط شده است و امروزه نگرشهای دو وضعیتی سیاه و سفید تبدیل به طیفی که سیاه و سفید، حالت های خاص و استثنائی آن می باشد، شده است. در حقیقت ماهیت، پویایی و تاریخی بودن فرهنگ از یک سو و اثر بخشی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2018   بازدید : 2015   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت

در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان با تمرکز بر سیره پیامبر و اهل بیت


چکیده با اعتقاد به اینکه محیط، تأثیر به سزایی در شکل گیری شخصیت هر فرد دارد، مـیتـوان گفـت کـانون هـای عبادی و مذهبی نقش مهمی در فرآیند تربیتی انسان ایفا می کنند. چرا که بعد روحـی انسـان بـه جهـت اینکـه برخاسته از خاستگاه فطری و الهی است و به لحاظ انعطافپذیری در امر پذیرش آموزه های تربیتـی و اعتقـادی، در چنین محیطهایی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پـذیری اسـت. در بـین کـانونهـای مـذهبی، مسـجد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2002   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور


دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشرفت در بازههای زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامهها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقوله علم و فناوری از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصههای مختلف است. به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2218   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی


مقدمه سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱اقلیم از ۱۳اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران، تعداد گونههای گیاهی ایران در حدود ۸۰۰۰گونه است که از نظر تنوع گونهای حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۲۳۰۰گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویهای و آرایشی- بهداشتی هستند. به علاوه ۱۷۲۸گونه از این گیاهان بهعنوان گیاهان بومی۱ ایران میباشند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2379   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر

تعیین و تبیین راهکارهای صنعت چاپ و نشر


چکیده: امروزه کتاب مهمترین کالای فرهنگی جوامع محسوب میشود. کتابهای خوب مرزهای جغرافیایی را در مینوردند و بر انسانها فراتر از دین و ملیت تأثیر میگذارند به همین دلیل چاپ و نشر کتاب همواره در کانون توجه مدیران فرهنگـی هر کشوری است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. کتاب و مقالات میتوانند به رشد شعور اجتماع و بهبود سطح سواد مردم کمک شایانی نماید. به خصوص در دنیای امروز که نفوذ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2016   بازدید : 1949   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور


ناشر: دفتر تبلیغات و اطلاعرسـانی، معاونـت امـور مطبوعـاتی و اطـلاعرسـانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظارت: احساناله حجتی بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی شمارگان: ۳۰۰۰نسخه سال چاپ: ۱۳۹۲ حروفچینی و صفحهآرایی: شهین زمانی طراح جلد: علی ناظمی )نقطه هنر( نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمـادزاده، روبـروی بیمارسـتان ۵۰۱ارتش، ساختمان ۱۲۱ ۸۸۰۰۴۱۸۴ ، ۸۸۰۱۲۶۷۴ :تلفن نشانی وبگاه: www.ad.gov.ir لیتوگرافی، چاپ و صحافی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2205   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور


• ضوابط و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند باید ترتیب آثار داده شــود.( – ۱۳۶۳/۱۲/۶صحیفه نور، ج ،۱۹ )۱۷۱ ص • فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.(-۱۳۵۶/۱۰/۲۷ صحیفه نور، ج ،۳ص)۳۰۶ • فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است.( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷ • اگر انحرافی در فرهنگ یک کشــور پیدا شود ... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبــه میکند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2929   نویسنده : farhangoandisheh