no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

بایگانی‌های اسناد بالادستی حوزه فرهنگ - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : اسناد بالادستی حوزه فرهنگ
PDF
سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی

سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی


مقدمه با‌ارتقای‌سطح‌بهداشت‌و‌کشف‌درمان‌های‌جدید،‌سطح‌ سلامت‌جوامع‌و‌میانگین‌طول‌عمر‌در‌جهان‌افزایش‌یافته‌ است.‌با‌این‌حال‌درمان‌بیماری‌های‌مزمنی‌که‌با‌زوال‌و‌ تخریب‌بافت‌و‌ارگان‌همراه‌هستند‌و‌همچنین‌بیماری‌های‌ ارثی‌و‌سرطان‌ها‌هنوز‌از‌چالش‌های‌حل‌نشده‌پزشکی‌امروز‌به‌ شمار‌می‌آیند.‌در‌سال‌های‌اخیر،‌دانشمندان‌خواص‌سلول‌های‌ ویژه‌ای‌را‌به‌نام‌سلول‌های‌بنیادی‌توصیف‌کرده‌اند‌که‌امید‌ فراوان‌است‌بتوان‌از‌آنها‌در‌درمان‌چنین‌بیماری‌هایی‌سود‌ جست.‌این‌سلول‌ها‌قابلیت‌نوسازی‌و‌تمایز‌به‌انواع‌سلول‌های‌ بدن‌را‌دارا‌هستند.‌در‌افق‌توسعه‌این‌علم‌امکان‌تولید‌و‌ ترمیم‌بافت‌و‌بازسازی‌اعضای‌بدن‌با‌استفاده‌از‌سلول‌های‌ بنیادی‌در‌مهندسی‌بافت‌و‌طب‌بازساختی‌و‌همچنین‌درمان‌ بیماری‌های‌ارثی‌و‌سرطانی‌ ً [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2103   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمی کشور


دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. از این رو تدوین و اجرای برنامههای پیشرفت در بازههای زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق اهداف این برنامهها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اسلامی است. از طرف دیگر مقوله علم و فناوری از مهمترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصههای مختلف است. به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2118   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش


مقدمه تحقق ارزشهاو آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی مستلزم تلاش همهجانبه در تمام ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهمترین زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدی برای ارتقای سرمایه انسانی شایسته کشور در عرصههای مختلف است. تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملتها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسانهای عالم، متقی وآزاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2065   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی

سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی


مقدمه سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای ۱۱اقلیم از ۱۳اقلیم شناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران، تعداد گونههای گیاهی ایران در حدود ۸۰۰۰گونه است که از نظر تنوع گونهای حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۲۳۰۰گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویهای و آرایشی- بهداشتی هستند. به علاوه ۱۷۲۸گونه از این گیاهان بهعنوان گیاهان بومی۱ ایران میباشند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2166   نویسنده : farhangoandisheh
PDF
نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور


• ضوابط و قواعدی را که شــورای محتــرم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند باید ترتیب آثار داده شــود.( – ۱۳۶۳/۱۲/۶صحیفه نور، ج ،۱۹ )۱۷۱ ص • فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است.(-۱۳۵۶/۱۰/۲۷ صحیفه نور، ج ،۳ص)۳۰۶ • فرهنگ اساس ملت است، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقلال یک ملت است.( -۱۳۵۸/۱/۲۹صحیفه نور، ج ،۷ص)۵۷ • اگر انحرافی در فرهنگ یک کشــور پیدا شود ... دیری نخواهد گذشت که انحراف فرهنگی بر همه غلبــه میکند و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / سپتامبر / 2016   بازدید : 2818   نویسنده : farhangoandisheh