no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد
pdf
مارس 11, 2019
5 mb
100,000 ریال
100,000 ریال – خرید

کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد


دیباچه
قانون در معنای عام، عبارت از تمـام مقرراتـی اسـت کـه از طـرف یکـی از سـ ازمانهـای صالحیت دار حاکمیّت وضع شده باشد. ممکن اسـت ایـن سـازمان جمرجـعّ قـوّن مقننـه، دولت یا جایگاه صاحب اختیار دیگری باشـد. بنـابر این در معنـای عـام ، طیـف وسـیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده میشود و شامل تمام مصوبات مجلـس، تصـویب نامـه هـا و آیین نامه های نظام اداری خواهد شد. اما در اصطالح خاص، قانون به قواعدی گفته میشود که با تشـریفات مقـرّر در قـانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع میشود. در جمهوری اسالمی ایران، تصویب قانون به معنای خاص فقـط در صـالحیّت مجلـس ۱ شورای اسالمی است…تصاویر پیش نمایش


کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد-1
کتاب مجموعه قوانین و مقررات حوزه فرهنگ نماز و مسجد-1

درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *