no-img
سامانه فرهنگ و اندیشه

کتاب فرهنگ و اندیشه - سامانه فرهنگ و اندیشه


سامانه فرهنگ و اندیشه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
کتاب فرهنگ و اندیشه
pdf
نوامبر 13, 2016
3 MB
60,000 ریال
تعداد صفحات220
60,000 ریال – خرید

کتاب فرهنگ و اندیشه


چکیده سؤال اصلی تحقیق این است که مدل جامع جریانشناسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد ادبیات موجود درباره جریانشناسی در ایران بشدت فقیر است. اغلب منابع در اینباره به سالهای قبل از انقلاب باز میگردد و آثارمحدودی یافت میشود که به طور مستقل به طراحی مدل جریانشناسی درایران پرداخته باشد. برای شناسایی جامع جریان های فرهنگی در ایران به مدلی نیاز است تا طبق آن جریان ها دسته بندی و سپس آنان را تبیین و تشریح کرد. این مدل باید جامع، مرتبط، منسجم، موجه و مهمتر از همه با رویکرد فرهنگی باشد. بدین لحاظ «هویت فرهنگی» به عنوان متغیر اصلی بازشناسی جریان های فرهنگی و تعیین ویژگی های متمایز و مشترک آنان انتخاب گردید. با طراحی سه بعد «بینشی،گرایشی، کنشی» هویت فرهنگی، مؤلفههای ۹ گانه ای بر این سه بعد ترسیم گردید و بر اساس آن ۳۶ شاخص مربوط به این مولفه ها مشخص گردید. روش حصول به این هدف در پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است وگردآوری مطالب نیز کتابخانهای میباشد. 

تهیه و تنظیم: دکتر مهدی ناظمی اردکانیتصاویر پیش نمایش


کتاب فرهنگ و اندیشه-1

درباره نویسنده

farhangoandisheh 60 نوشته در سامانه فرهنگ و اندیشه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *